logo Mapotip

Rychlý kontakt

Obec Lukavice, okres Šumperk
Lukavice 47
Zábřeh 789 01

Telefon
583 444 151, 583 444 313

Email
ou.lukavice@seznam.cz

Datová schránka
ug4asa2

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

Plán obnovy a rozvoje - Lukavice, Vlachov, Slavoňov 2019-2022

 

Plán zahrnuje záměr investičních akcí, nad rámec běžného chodu obce a obecního úřadu, kterým jsou např. odpadové hospodářství, pitná voda, ČOV, lesní hospodářství, dopravní obslužnost, údržba budov, komunikací a zeleně, podpora  ZŠ a MŠ, zájmových skupin a spolků, podpora kulturních akcí a zájezdů za sportem, kulturou nebo poznáním. 

Zajištění nových stavebních parcel včetně inženýrských sítí ve Slavoňově.

Vybudování cyklostezky Vlachov – Květínská křižovatka

Dokončení oprav kulturního domu ve Slavoňově, vedoucích k jeho pravidelnému využívání.

Oprava sakrálních staveb  nacházejících se v katastrech obcí Lukavice, Vlachov, Slavoňov s vybudování naučné stezky.

Realizace oprav vnějších omítek na obecních budovách v Lukavici, Vlachově a Slavoňově.

Opravy a stavby chodníků v Lukavici a Vlachově.

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v Lukavici a Slavoňově.

Zdokonalení odpadového hospodářství, výstavba technického dvora se zázemím pro obecní techniku v Lukavici.

Doplnění nebo zřízení volnočasových zón s prvky pro děti i dospělé v Lukavici, Vlachově, Slavoňově.

Rekonstrukce křižovatky s revitalizací návsi v Lukavici.

Stavba domu pro seniory v Lukavici.

Přestavba nevyužitých nebytových prostor v Lukavici a Slavoňově na obecní byty

 

               PLÁN INVESTIC NA  r. 2019

 • vybavení přístavby šaten Sokolovna Lukavice
 • vybavení a kolaudace klubovny SDH Slavoňov
 • oprava a vybavení zasedací místnosti OÚ
 • vybudování inženýrských sítí v Lukavici – Šanovská ( včetně prodeje stavebních parcel )
 • oprava Svaté Trojice ve Slavoňově na letišti ( požádáno o dotaci )
 • oprava Rychtářských božích muk v Lukavici na Šanovské
 • volnočasové prvky pro děti i dospělé  L,V, S
 • oprava chodníku před paneláky k nádraží v Lukavici ( podle výsledku žádosti o dotaci )
 • víceúčelové sportovní hřiště Lukavice ( podle výsledku žádosti o dotaci )
 • dokončení projektu akumulace dešťové vody hřiště Lukavice ( stavební povolení, žádost o dotaci )
 • příprava opravy fasády víceúčelové budovy v Lukavici
 • příprava projektu opravy hasičské nádrže ve Slavoňově
 • příprava projektu oprav KD Slavoňov
 • příprava projektu cyklostezky vlachovský Roudník – květínská křižovatka
 • příprava projektu inženýrských sítí 10 stavebních parcel ve Slavoňově