Informace z jiných úřadů - Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
16.05.2019 31.05.2019 Bobr evropský - opatření obecné povahy - výjimka - prodloužení platnosti - veřejná vyhláška
29.04.2019 22.05.2019 Závěrečný účet svazku obcí Vodovodu Pomoraví za rok 2018
24.04.2019 31.05.2019 Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí
12.04.2019 31.05.2019 Informace spolkům
10.04.2019 26.04.2019 Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení -průvodní
28.02.2019 15.03.2019 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019
18.01.2019 04.03.2019 Dražební vyhláška 139EX 07955/18
17.01.2019 01.02.2019 Veřejná vyhláška - OOP- Stanovení PÚP na PK_Opravy havárií plynovodu v r.2019
14.01.2019 29.01.2019 Stanovení PÚP r.2019 na silnicích II. a III. tř_ORP Zábřeh
02.01.2019 17.01.2019 Veřejná vyhláška OOP - silné sucho - odvolání zákazu odběru - povrchové vody
03.12.2018 18.12.2018 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2019
13.11.2018 29.11.2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-návrh rozpočtu na rok 2019
04.10.2018 22.10.2018 Veřejná vyhláška-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-most Vlachov
27.08.2018 11.10.2018 EX 2128/08-75 2012-El.dražba nemovitostí - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - exdrazby
22.08.2018 07.09.2018 VV_Stanovení MÚP_změna zatížitelnosti mostů - Zábřežsko
13.08.2018 21.09.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení aktualizace č. 2a ZÚR OK
01.08.2018 02.01.2019 OOP - silné sucho - zákaz odběru povrchových vod
29.06.2018 16.07.2018 Rozhodnutí -Stavební povolení - Hlavní polní cesta HC-03
31.05.2018 15.06.2018 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2017
28.05.2018 13.06.2018 Hlavní polní cesta HC-03_k.ú. Zvole u Z__zah SŘ
21.05.2018 08.06.2018 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2017
20.04.2018 31.05.2018 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018
10.04.2018 26.04.2018 Návrh_Stanovení MÚP_změna zatížitelnosti mostů - Zábřežsko
26.03.2018 31.12.2018 Oznámení o uveřejnění schválených změn rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v roce 2018
12.03.2018 31.03.2018 Výzva vlastníkům lesa ke splnění opatření obecné povahy
09.03.2018 23.03.2018 Návrh Závěrečného účtu SOSM za rok 2017, návrh Rozpočtu SOSM na rok 2018
27.02.2018 15.03.2018 Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov"
27.02.2018 15.03.2018 Veřejná vyhláška-OOP-Přechodná úprava provozu
07.02.2018 07.05.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
24.01.2018 09.02.2018 Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř 2018 SSOK_ORP Zábřeh
17.01.2018 31.01.2018 Ceny Olomouckého kraje-vyhlášení - info obcím
13.12.2017 29.12.2017 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích I/44
04.12.2017 31.12.2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2021
04.12.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-Rozpočtová změna č.2/2017
04.12.2017 20.12.2017 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2018
13.11.2017 29.11.2017 Oznámení - zahájení územního řízení-Inženýrské sítě pro 10 rodinných domů
08.11.2017 12.12.2017 Dražební vyhláška ze dne 8.11.2017
08.11.2017 24.11.2017 veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy-Lesy
02.11.2017 24.11.2017 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko a střednědobý výhled
01.11.2017 01.02.2018 Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu
05.10.2017 13.11.2017 Veřejná vyhláška - ÚP Lukavice - veřejné projednání
15.09.2017 02.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
07.08.2017 21.08.2017 Konkursní řízení-ředitel/ředitelka Mateřské školy Postřelmůvek
08.07.2017 30.06.2018 Schválený Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
08.07.2017 31.12.2017 Schválení 1. rozpočtová změna svazku obcí Mikroregonu Zábřežsko r.2017
29.06.2017 14.07.2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat
27.06.2017 13.07.2017 Nařízení SVS - mor včelího plodu - Zábřeh na Moravě
21.06.2017 31.07.2017 Mikroregion Zábřežsko - strategie rozvoje území
21.06.2017 07.07.2017 Nařízení Města Zábřeh č. 1/2017 o zpracování lesních hospodářských osnov
06.06.2017 30.06.2017 Informace k veřejné službě
31.05.2017 15.06.2017 Mimomořádná veterinární opatření - k zamezení šíření - mor včelího plodu v OL kraji
29.05.2017 14.06.2017 OOP_Stanovení MÚP na sil. 31540, 31541,31542, 4447 a MK
25.05.2017 09.06.2017 Nařízení SVS - Podolí u Mohelnice
18.05.2017 05.06.2017 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
10.05.2017 26.05.2017 Závěrečný účet svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2016
03.05.2017 19.05.2017 Veřejná vyhláška-OOP-Aktualizace č.2b ZÚR OK
12.04.2017 28.04.2017 Sdružení obcí střední Moravy-zveřejnění dokumentů
05.04.2017 10.05.2017 Vodovod Pomoraví, s.o. - informace o zveřejnění dokumentů, Střednědobý výhled
09.03.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Rozpočet na rok 2017 a Rozpočtový výhled na léta 2018-2020
30.11.2016 15.12.2016 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, na rok 2017
03.11.2016 21.11.2016 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2017 a Rozpočtový výhled
19.05.2016 06.06.2016 Závěrečný účet svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2015
17.05.2016 02.06.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015
29.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška-Finanční úřad pro Olomoucký kraj
12.04.2016 27.04.2016 SOSM - Návrh rozpočtu na rok 2016, návrh Závěrečného účtu za rok 2015
11.03.2016 31.03.2016 Veřejná vyhláška-předání souhrnných informací LHE
02.12.2015 16.12.2015 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2016
18.11.2015 18.12.2015 Oznámení - ÚP Lukavice - návrh zadání
09.11.2015 24.11.2015 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017-2019
27.05.2015 12.06.2015 Závěrečný účet svazku obcí Vodovodu Pomoraví za rok 2014
21.05.2015 05.06.2015 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014
03.02.2015 18.02.2015 NÁVRH 12. ZNĚNÍ STANOV VODOVODU POMORAVÍ
21.01.2015 31.12.2015 Informace občanům-provádění topografických prací v územním obvodu ORP Zábřeh
09.01.2015 23.01.2015 Informace o oznámení koncepce - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
05.01.2015 20.01.2015 Informace o oznámení koncepce-Národní plán povodí Dunaje
03.12.2014 18.12.2014 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví s.p. na rok 2015
21.11.2014 08.12.2014 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregion Zábřežsko na rok 2015 a roozpočtový výjled
18.11.2013 03.12.2013 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko--Návrh rozpočtu 2014 a Rozpočtový výhled 2015-2017

Rychlý kontakt

Obec Lukavice, okres Šumperk
Lukavice 47
Zábřeh 789 01

Telefon
583 444 151, 583 444 313

Email
ou.lukavice@seznam.cz

Datová schránka
ug4asa2

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

Plánuj výlety

Copyright © 2019 Obec Lukavice. Všechna práva vyhrazena. Ve spolupráci s ASI a nemecwebdesign.cz.