ࡱ> 65 ZO\p Ekonomika Ba==Z$8X@"1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1Arial1Arial1 Arial1$Arial1Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1h8Cambria1<Calibri14Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1>Calibri14Calibri1?Calibri1Calibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_-"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)[$-405]d\.\ mmmm\ yyyy                           a> + )  ff , * P P       `              ("@@ ("@ " @ @ @  @@ (@ @ (@ @ h!@ @ (@ @  l!@ @ (@ @ +#4 " ( l@ @ ( l h h $ l@ @ (@ @ h ,@ @ ,@ @ ||[H}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_)0}A} 00\);_(*ef ;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L ;_(@_)0}A} 00\);_(*23;_(@_)0}A} 00\);_(*23;_(@_)0}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*23;_(@_)0}-}! 00\);_(*}U}" 00\);_(*;_(@_)0K_ _}}& 00\);_(*;_(@_)0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}A}) 00\);_(*;_(@_)0}A}* 00\);_(*?;_(@_)0}A}+ 00\);_(*23;_(@_)0}-}, 00\);_(*}(}- 00\);_(*}A}. e00\);_(*;_(@_)0}x}000\);_(*;_(???K_ ???"- ??? _}A}2 }00\);_(*;_(}A}3 a00\);_(*;_(}A}4 00\);_(*;_(}-}5 00\);_(*}}6 ??v00\);_(*̙;_(K_ "-  _-; }}7 }00\);_(*;_(K_ "-  _-; }}8 ???00\);_(*;_(???K_ ???"- ??? _-; ???}-}9 00\);_(*}A}: 00\);_(*;_(}A}; 00\);_(*;_(}A}< 00\);_(*;_(}A}= 00\);_(*;_(}A}> 00\);_(*;_(}A}? 00\);_(* ;_(+20 % Zvraznn 1M20 % Zvraznn 1 %+20 % Zvraznn 2M"20 % Zvraznn 2 %+20 % Zvraznn 3M&20 % Zvraznn 3 %+20 % Zvraznn 4M*20 % Zvraznn 4 %+20 % Zvraznn 5Y.20 % Zvraznn 5 ef %+20 % Zvraznn 6Y220 % Zvraznn 6 ef %+40 % Zvraznn 1Y40 % Zvraznn 1 L %+40 % Zvraznn 2Y#40 % Zvraznn 2 L渷 %+40 % Zvraznn 3M'40 % Zvraznn 3 %+40 % Zvraznn 4Y+40 % Zvraznn 4 L %+40 % Zvraznn 5Y/40 % Zvraznn 5 L %+40 % Zvraznn 6Y340 % Zvraznn 6 Lմ %+60 % Zvraznn 1Y 60 % Zvraznn 1 23 %+60 % Zvraznn 2Y$60 % Zvraznn 2 23ږ %+60 % Zvraznn 3M(60 % Zvraznn 3 %+60 % Zvraznn 4M,60 % Zvraznn 4 %+ 60 % Zvraznn 5Y060 % Zvraznn 5 23 %+!60 % Zvraznn 6M460 % Zvraznn 6 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%:Hypertextov odkaz#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 I}%O *Nadpis 2ENadpis 2 I}%? +Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 I}% -Nzev,Nzev I}. NeutrlnE Neutrln e%&Normln/ J Pou~it hypertextov odkaz 0Poznmkaj Poznmka 1&Procenta#2Propojen buHkaSPropojen buHka }%3SprvnASprvn a%4`patn?`patn %#5Text upozornnE Text upozornn % 6VstupuVstup ̙ ??v% 7Vpo etyVpo et }% 8VstupwVstup ???%????????? ???'9Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %: Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %; Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %< Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %= Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %> Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %? Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16` 8List1 yFList2 HList3%ParagrafPolo~kaText Financovn PYjmy celkem Vdaje celkem0 Rozpo tov opatYen I O:00302961Obec Lukavice Lukavice 47Ing. Vladimr Velick starosta obce & & & & & & & & & ..&VeYejn osvtlen - opravy a udr~ovnWV elektronick podob je dokument zveYejnn na http://www.lukavicenamorave.cz-ekonomika+Neinvesti n dotace na vdaje JSDH Z 14004 . 14/2018 Zm. 14/2018Kultura v obci - slu~byVeYejn osvtlen - elektYinaRozpo tov opatYen . 14/2018PYjmy 28.860,- K Vdaje 28.860,- K ,Schvleno radou obce Lukavice dne 19.12.2018VListinn podoba HRO . 14/2018 je k nahldnut k dispozici na O Lukavice, Lukavice 47"3 |4567ccB ZO C>EE F dMbP?_*+%&\.?'M&d2?(M&d2?)M&d2?MHP LaserJet 10184 XX@l4Оg|SDDMHP LaserJet 1018 Z(dAg4" dXX `? `?&`U} m } } I2} } } $ } C            N @ @AB E F G HC~ C@ C~ Y/@ I WC#Z/@ %BDDDJ E F G K C@L1@ W~ V@ C^@L"@ W~ Vx@ C^@L3@ W ~ V@ QDD I LL# P/@ % B DDDMDOSSRDDDMD TSDDDMD TSCDDDM TS W DD TS C DD TS C DD TS DD TS DD TS DDTSSUDD XSSUDDTSSUDD XSSUDDTSSUDD DD DDTSSUDDODDUDDDl84C822BW""***&""B B ">@URIII7ggD ZO G dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?"<~?<~?&~U>@7ggD ZO I dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?"<~?<~?&~U>@7ggD Oh+'0HPp Microsoft Corporation EkonomikaMicrosoft Excel@Hn3@TG @O魗 ՜.+,0 PXd lt| List1List2List3 Listy !"#$&'()*+,./01234Root Entry Fӄ!WorkbookISummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-