Informace z jiných úřadů - Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
02.01.2019 17.01.2019 Veřejná vyhláška OOP - silné sucho - odvolání zákazu odběru - povrchové vody
03.12.2018 18.12.2018 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2019
13.11.2018 29.11.2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-návrh rozpočtu na rok 2019
04.10.2018 22.10.2018 Veřejná vyhláška-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-most Vlachov
27.08.2018 11.10.2018 EX 2128/08-75 2012-El.dražba nemovitostí - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - exdrazby
22.08.2018 07.09.2018 VV_Stanovení MÚP_změna zatížitelnosti mostů - Zábřežsko
13.08.2018 21.09.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení aktualizace č. 2a ZÚR OK
01.08.2018 02.01.2019 OOP - silné sucho - zákaz odběru povrchových vod
29.06.2018 16.07.2018 Rozhodnutí -Stavební povolení - Hlavní polní cesta HC-03
31.05.2018 15.06.2018 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2017
28.05.2018 13.06.2018 Hlavní polní cesta HC-03_k.ú. Zvole u Z__zah SŘ
21.05.2018 08.06.2018 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2017
20.04.2018 31.05.2018 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018
10.04.2018 26.04.2018 Návrh_Stanovení MÚP_změna zatížitelnosti mostů - Zábřežsko
26.03.2018 31.12.2018 Oznámení o uveřejnění schválených změn rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v roce 2018
12.03.2018 31.03.2018 Výzva vlastníkům lesa ke splnění opatření obecné povahy
09.03.2018 23.03.2018 Návrh Závěrečného účtu SOSM za rok 2017, návrh Rozpočtu SOSM na rok 2018
27.02.2018 15.03.2018 Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov"
27.02.2018 15.03.2018 Veřejná vyhláška-OOP-Přechodná úprava provozu
07.02.2018 07.05.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
24.01.2018 09.02.2018 Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř 2018 SSOK_ORP Zábřeh
17.01.2018 31.01.2018 Ceny Olomouckého kraje-vyhlášení - info obcím
13.12.2017 29.12.2017 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích I/44
04.12.2017 31.12.2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2021
04.12.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-Rozpočtová změna č.2/2017
04.12.2017 20.12.2017 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2018
13.11.2017 29.11.2017 Oznámení - zahájení územního řízení-Inženýrské sítě pro 10 rodinných domů
08.11.2017 12.12.2017 Dražební vyhláška ze dne 8.11.2017
08.11.2017 24.11.2017 veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy-Lesy
02.11.2017 24.11.2017 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko a střednědobý výhled
01.11.2017 01.02.2018 Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu
05.10.2017 13.11.2017 Veřejná vyhláška - ÚP Lukavice - veřejné projednání
15.09.2017 02.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
07.08.2017 21.08.2017 Konkursní řízení-ředitel/ředitelka Mateřské školy Postřelmůvek
08.07.2017 30.06.2018 Schválený Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
08.07.2017 31.12.2017 Schválení 1. rozpočtová změna svazku obcí Mikroregonu Zábřežsko r.2017
29.06.2017 14.07.2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat
27.06.2017 13.07.2017 Nařízení SVS - mor včelího plodu - Zábřeh na Moravě
21.06.2017 31.07.2017 Mikroregion Zábřežsko - strategie rozvoje území
21.06.2017 07.07.2017 Nařízení Města Zábřeh č. 1/2017 o zpracování lesních hospodářských osnov
06.06.2017 30.06.2017 Informace k veřejné službě
31.05.2017 15.06.2017 Mimomořádná veterinární opatření - k zamezení šíření - mor včelího plodu v OL kraji
29.05.2017 14.06.2017 OOP_Stanovení MÚP na sil. 31540, 31541,31542, 4447 a MK
25.05.2017 09.06.2017 Nařízení SVS - Podolí u Mohelnice
18.05.2017 05.06.2017 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
10.05.2017 26.05.2017 Závěrečný účet svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2016
03.05.2017 19.05.2017 Veřejná vyhláška-OOP-Aktualizace č.2b ZÚR OK
26.04.2017 30.05.2017 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí
26.04.2017 12.05.2017 OOP PÚP na PK v ORP Zábřeh_oprava havárií vedení CETIN a.s.
12.04.2017 28.04.2017 Sdružení obcí střední Moravy-zveřejnění dokumentů
05.04.2017 10.05.2017 Vodovod Pomoraví, s.o. - informace o zveřejnění dokumentů, Střednědobý výhled
28.03.2017 13.04.2017 Nařízení SVS - MVO Vyhodnocení extenzity varroázy
13.03.2017 29.03.2017 Nařízení SVS-ptačí chřipka-ukončení
13.03.2017 29.03.2017 OOP PÚP "Stop Policie" 2017 BESIP
09.03.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Rozpočet na rok 2017 a Rozpočtový výhled na léta 2018-2020
10.02.2017 13.03.2017 Návrh OOP pro stanovení MÚP na sil. III/31540, 31541 a 31542 a MK
25.01.2017 10.02.2017 OOP-PÚP - Město Zábřeh
18.01.2017 03.02.2017 Nařízení SVS - Ukončení mimoř. vet. opatření
12.01.2017 30.01.2017 OOP- stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř v ORP MěÚ Zábřeh (SSOK p.o. 2017)
11.01.2017 27.01.2017 Nařízení SVS - Mimořádné veterinární opatření- ptačí chřipka
09.01.2017 31.12.2017 Sdělení Státní veterinární správy
04.01.2017 20.01.2017 Veřejná vyhláška - provoz na komunikaci I/44 a I/11 Šumpersko
02.01.2017 28.02.2017 Informace k Dani z nemovitých věcí 2017 - nová služba informace na e-mail
30.11.2016 15.12.2016 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, na rok 2017
30.11.2016 14.12.2016 Ptačí chřipka - informace SVS pro veřejnost
09.11.2016 09.12.2016 Oznámení - ÚP Bohuslavice - návrh zadání
04.11.2016 15.12.2016 Veřejná vyhláška - Aktualizace 2b-opakované veřejné projednání ZÚR Olomouckého kraje
03.11.2016 21.11.2016 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2017 a Rozpočtový výhled
05.10.2016 22.11.2016 Dražební vyhláška
12.09.2016 18.09.2016 Pozvánka do Dubicka na Hodovou výstavu
29.06.2016 10.08.2016 Dražební vyhláška-elektronická dražba
15.06.2016 11.07.2016 Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Jestřebí
31.05.2016 14.06.2016 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření 2015 Řepová
30.05.2016 13.06.2016 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření 2015 Mírovský Grunt
30.05.2016 13.06.2016 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření 2015 Květín
25.05.2016 09.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
25.05.2016 08.06.2016 Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření - ochranné pásmo kolem ohniska MVP v obci Mírov
25.05.2016 08.06.2016 nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření v obci Řepová
24.05.2016 18.06.2016 DEN SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO 18.6.2016 - ROVENSKO
19.05.2016 06.06.2016 Závěrečný účet svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2015
18.05.2016 13.06.2016 Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Jindřichov
17.05.2016 02.06.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015
17.05.2016 01.06.2016 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Slavoňov u L
12.05.2016 30.06.2016 Pravidla pro vyřizování cestovních dokladů pro děti do 15 let
12.05.2016 16.06.2016 Elektronická dražba nemovitosti v k.ú. Lukavice na Moravě
03.05.2016 17.05.2016 Nařízení SVS - ukončení mimoř. vet. opatření z roku 2015 v obci Ludmirov
29.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška-Finanční úřad pro Olomoucký kraj
27.04.2016 27.07.2016 Oznámení o zamýšleném převodu
19.04.2016 31.05.2016 Informace o dani z nemovitých věcí na rok 2016
12.04.2016 27.04.2016 SOSM - Návrh rozpočtu na rok 2016, návrh Závěrečného účtu za rok 2015
05.04.2016 08.06.2016 Dražební vyhláška-opakovaná dražba
31.03.2016 15.04.2016 Nařízení SVS, Varroáza 2016
21.03.2016 13.05.2016 Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
11.03.2016 31.03.2016 Veřejná vyhláška-předání souhrnných informací LHE
24.02.2016 16.03.2016 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
18.02.2016 21.03.2016 Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Lukavice na Moravě
04.02.2016 23.03.2016 Dražební vyhláška
18.01.2016 09.03.2016 Dražební vyhláška nemovitosti
15.01.2016 29.01.2016 Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji a jak na ně - pozvánka na seminář
14.01.2016 23.02.2016 Oznámení - veřejné projednání ÚP Zvole
14.01.2016 29.01.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje
04.01.2016 11.02.2016 Dražební vyhláška
16.12.2015 19.01.2016 Dražební vyhláška
02.12.2015 04.01.2016 Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Slavoňov u Lukavice
02.12.2015 16.12.2015 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2016
30.11.2015 12.12.2015 vysílání občanského rádia kanál 3
24.11.2015 08.12.2015 SDO pro Evropsky významnou lokalitu Litovelské Pomoraví
18.11.2015 18.12.2015 Oznámení - ÚP Lukavice - návrh zadání
13.11.2015 31.05.2016 Informace o placení daně z nemovitých věcí na rok 2016
09.11.2015 24.11.2015 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017-2019
04.11.2015 16.12.2015 Usnesení - dražební vyhláška
30.09.2015 15.10.2015 Opatření obecné povahy
29.09.2015 16.10.2015 Oznámení o zahájení měření identických bodů
29.09.2015 14.10.2015 VÝZVA vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
22.09.2015 06.10.2015 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje přijímá nové policisty
21.09.2015 05.10.2015 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření v obci Řepová
14.09.2015 24.09.2015 Dražební vyhláška
02.09.2015 31.12.2015 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu
17.08.2015 02.09.2015 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
29.07.2015 27.08.2015 Dražební vyhláška č.759-DD/15
17.07.2015 17.08.2015 Veřejná vyhláška PZKO_CZ07_STŘEDNÍ MORAVA
10.07.2015 31.07.2015 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Slavoňov u Lukavice
03.07.2015 18.08.2015 Veřejná vyhláška oznámení - aktualizace ZÚR Olomouckého kraje
25.06.2015 09.07.2015 Nařízení SVS-Mimořádná veterinární opatření
18.06.2015 02.07.2015 Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření
15.06.2015 29.06.2015 Nařízení SVS
09.06.2015 23.06.2015 Nařízení SVS - vymezení ohniska MVP
08.06.2015 22.06.2015 Nařízení SVS-ukončení mimořádných vet. opatření-Mírov, Staré Město ...
03.06.2015 17.06.2015 Nařízení SVS
28.05.2015 11.06.2015 Nařízení SVS - MVP ohnisko Květín - vymezení ochranného pásma
27.05.2015 12.06.2015 Závěrečný účet svazku obcí Vodovodu Pomoraví za rok 2014
27.05.2015 11.06.2015 Nařízení SVS - ohniska MVP Řepová, Mírov, Líšnice - ochranná pásma
27.05.2015 06.06.2015 Sokolské vystoupení v Brně-volná místa v autobuse-Dubicko
26.05.2015 09.06.2015 Nařízení SVS
22.05.2015 05.06.2015 Nařizení SVS-Ukončení mimořádných veterinárních opatření
21.05.2015 05.06.2015 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014
18.05.2015 01.06.2015 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření - ochranná pásma kolem ohniska MVP v obci Řepová
10.05.2015 18.05.2015 Úplná uzavírka silnice III/21540 v úseku Bohuslavice-Hrabová - Odyssea 2015
01.05.2015 14.05.2015 Přerušení dodávky elektřiny ve vymezené části Lukavice
30.04.2015 01.06.2015 Veřejná vyhláška - DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015
27.04.2015 15.05.2015 Nařízení SVS - MVO - ochranná pásma kolem ohniska MVP
27.04.2015 09.05.2015 Pozvánka-Po stopách švédských vojsk
24.04.2015 10.05.2015 Oslava 70. výročí osvobození v Dubicku
22.04.2015 15.05.2015 Zábřežský zpravodaj č.15/2015
17.04.2015 15.05.2015 Usnesení o oznámení DR
15.04.2015 27.04.2015 Oznámení o uložení písemnosti
02.04.2015 22.06.2015 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
23.03.2015 07.05.2015 Usnesení o elektronické dražbě
18.03.2015 18.04.2015 Dražební vyhláška a stanovení dražebního roku
18.03.2015 03.04.2015 Usnesení o odložení dražebního jednání
11.03.2015 25.03.2015 Podpora mladým zemědělcům
11.02.2015 20.02.2015 Pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje
09.02.2015 18.03.2015 Dražební vyhláška
03.02.2015 18.02.2015 NÁVRH 12. ZNĚNÍ STANOV VODOVODU POMORAVÍ
21.01.2015 31.12.2015 Informace občanům-provádění topografických prací v územním obvodu ORP Zábřeh
21.01.2015 28.02.2015 II. ročník soutěže bakalářských a magisterských diplomových prací
19.01.2015 25.01.2015 Pozvánka-Odpoledne s Dubínkem
15.01.2015 29.01.2015 Zábřežský zpravodaj č.1/2015
09.01.2015 23.01.2015 Informace o oznámení koncepce - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
05.01.2015 20.01.2015 Informace o oznámení koncepce-Národní plán povodí Dunaje
11.12.2014 21.12.2014 Pozvánka na koncert do Rájce dne 21.12.2014 v 15:00 hod.
04.12.2014 20.01.2015 Nabídka rekvalifikačních kurzů - pečovatelka , asistent pedagoga
04.12.2014 18.12.2014 Zábřežský zpravodaj č.23/2014
03.12.2014 18.12.2014 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví s.p. na rok 2015
03.12.2014 12.12.2014 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje
21.11.2014 31.12.2014 Zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.
21.11.2014 08.12.2014 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregion Zábřežsko na rok 2015 a roozpočtový výjled
18.11.2013 03.12.2013 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko--Návrh rozpočtu 2014 a Rozpočtový výhled 2015-2017

Rychlý kontakt

Obec Lukavice, okres Šumperk
Lukavice 47
Zábřeh 789 01

Telefon
583 444 151, 583 444 313

Email
ou.lukavice@seznam.cz

Datová schránka
ug4asa2

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

Plánuj výlety

Copyright © 2019 Obec Lukavice. Všechna práva vyhrazena. Ve spolupráci s ASI a nemecwebdesign.cz.